ATT LYSSNA PÅ FJÄRRMOTTAGARE

av Kjell Bävergren

Är du en inaktiv DX-are utan lyssningsmöjlighet?

Detta kan man ändra på med hjälp av en dator, samt Internetåtkomst!

Den som inte har utövat hobbyn under ett längre tag, men fortfarande har intresset kvar kanske ej längre har mottagare eller möjlighet att sätta upp en antenn. Detta stämde för mig själv fram till år 2019.

Efter att ha lagt DX-ing åt sidan omkring år 1984, så lyckades jag under år 2019 på något sätt att få information om en maffig utrustning i form av en dator och en egenbyggd heltäckande radiomottagare som man kunde ansluta till med en dator via Internet.

Denna utrustning fanns på ett universitet i Holland, och jag använde den flitigt för att logga mängder av stationer under våren och sommaren år 2019. Under hösten fann jag att det fanns något som kallades för "KiWi-mottagare" med ursprung i New Zealand, för den som ville bygga en liknande utrustning, men i liten skala.

Man kunde bygga den själv, eller köpa den färdigbyggd. Det visade sig att hela planeten var översållad med sådana apparater som man kunde ansluta till. Under hösten funderade jag på om man skulle kunna använda denna möjlighet för DX-ing på Mellanvågsbandet mot Nordamerika och Sydamerika, etc.

Jag började att använda en KiWi-mottagare som stod i Haparanda, och främst var avsedd för Sändaramatörer, men det var ju inget som hindrade mig. Och nog kunde man använda den för NA-DX-ing, minsann. Senare fann jag även en verkligt Nordligt belägen mottagare i Norge (numera nedlagd), som drevs av Bjarne Melde, som gjorde att jag kunde logga ännu fler MV-stationer, inklusive cirka 3 st. på Hawaii, och en i Australien.

Under samma period så tipsade Per Eriksson mig om att SDXF hade fyra stycken sådana här KiWi-mottagare, varav två var fria att användas av alla. De övriga krävde medlemskap i SDXF, vilket jag förstås skaffade.

Sedan dess har jag under höst-vinter-vår-säsongerna för MV-DX-ing flitigt använt mig av denna möjlighet till DX-ing.

Sådana här KiWi-mottagare har -beroende på lokation, antenn, antennriktining, störningsmiljö- etc. lite olika förutsättningar för DX-ing av olika slag, och mot olika geografiska områden. Man kan därför välja t.ex. en av dem som har en lite bättre mottagning av Brittiska MV-stationer (som dock för tillfället slaktas i en ganska stor omfattning), eller en för NA-DX-ing eller Asien-DX-ing, etc.

Länkar

Information om SDR-mottagare

KiwiSDR Wide-band SDR (mycket information)

En del SDR-relaterad utrustning

Om SDRmottagare och program

Lista på SDRmottagare


Länkar till fjärrmottagare

KiwiSDR i Arvika

SDR i Haparanda

Twente universitet, Nederländerna


Länkar om och till SDR-mottagare

Lista på KiwiSDR-mottagare i världen

Karta över på KiwiSDR-mottagare i världen

Lista på SDR-mottagare i världen

Kommandon för KiwiSDR

SM6POP - verktygslåda

How to use the Kiwi SDR


Länkar som är bra att ha

SDXF

Listor på stationer på mellanvåg

Information om PEACE (Peter´s Equalizer APO Configuration Extension)