QSL-Mästerskapet


QSL-Mästerskapet upphör från och med år 2019. Erhållna QSL kommer även i fortsättningen att publiceras i QRG-Bulletinen i en QSL-Spalt så du är välkommen att även fortsättningsvis att redovisa dina erhållna QSL.