MRS Information

Kortfakta om MRS:

• Vi är en förening för DX-are och andra radiointresserade i Stockholmsområdet (alla ni andra är givetvis också välkomna) och består för närvarande av ca 50 medlemmar.

• Vi har klubbmöten en gång i månaden (utom juli och augusti) i Stockholm. Du är välkommen att besöka oss.

• Vi ger ut medlemstidningen QRG-Bulletinen 10 gånger per år.

• Vi genomför lyssnarträffar ett flertal gånger per år.

• Medlemsavgiften för 2022 är 200:- / år inklusive pappersbulletin eller 100:- / år inklusive elektronisk bulletin som pdf-fil. Avgiften betalas på klubbens plusgirokonto 65 78 31 - 4 tillsammans med önskad e-postadress, som också lämpligen skickas till klubben på adress nedan.

• Om du vill kontakta oss gör du det enklast med e-post till: mrs_dxing@hotmail.com

Möteskalender hösten 2022

• 15 december - torsdag 18.30.

OBS ny lokal: Studieförbundet Vuxenskolan på Sandhamnsgatan 8. T-Bana Gärdet, norra utgången mot Värtahamnen. Du kommer då ut på Värtavägen. Gå rakt över den och du är på Sandhamnsgatan. Efter 250 meter ligger Sandhamnsgatan 8 på höger sida. Det tar ca 5 minuter att gå från SL-spärren till lokalen.