MRS Information

Kortfakta om MRS:

• Vi är en förening för DX-are och andra radiointresserade i Stockholmsområdet (alla ni andra är givetvis också välkomna) och består för närvarande av ca 50 medlemmar.

• Vi har klubbmöten en gång i månaden (utom juli och augusti) i Stockholm. Du är välkommen att besöka oss.

• Vi ger ut medlemstidningen QRG-Bulletinen 10 gånger per år.

• Vi genomför lyssnarträffar ett flertal gånger per år.

• Medlemsavgiften för 2024 är 250:- / år inklusive pappersbulletin eller 125:- / år inklusive elektronisk bulletin som pdf-fil. Avgiften betalas på klubbens plusgirokonto 65 78 31 - 4 tillsammans med önskad e-postadress, som också lämpligen skickas till klubben på adress nedan.

• Om du vill kontakta oss gör du det enklast med e-post till: mrs_dxing@hotmail.com

Möteskalender hösten 2023

• 14 december - torsdag 18.30.

OBS ny lokal:Nästa klubbmöte hålls som ett test hemma hos Göran Lindemark på Södermalm den 14:e december klockan 18.30. Adressen är Maria Prästgårdsgatan 37, 3tr. Vi samlas vid porten. Om någon kommer senare ring Göran på telefon 073-954 37 56 så kommer han och öppnar. Det kan vara svårt att hitta parkeringsplats så åka gärna med kollektivtrafiken.

Tunnelbana.
Röda linjen till station MariaTorget, uppgång Torkel Knutssongatan. Gå till vänster, söderut till Wollmar Yxkullsgatan. Gå den till vänster och sedan höger till Jakobs Mommas gata till Maria Prästgårdsgata. Ta den till höger, en uppförsbacke. Gatan viker in under huset där Göran bor och sedan ligger porten nummer 37 till vänster.

Pendeltåg.
Åk till station Stockholm södra. Uppgång Rosenlundsgatan. Ta den till höger. Strax efter passagen av Högbersgatan finns till höger en trappa som leder upp till Maria Prästgårdsgata. Gå till den port som har en skylt som säger 37.

Buss.
Buss 4 stannar på hållplats Rosenlundsgatan. Buss 74 stannar på hållplats Wollmar Yxkullsgatan.


Väg från Tunnelbana.                                                            Väg från Pendeltåg.