MRS Information

Kortfakta om MRS:

• Vi är en förening för DX-are och andra radiointresserade i Stockholmsområdet (alla ni andra är givetvis också välkomna) och består för närvarande av ca 50 medlemmar.

• Vi har klubbmöten en gång i månaden (utom juli och augusti) i Stockholm. Du är välkommen att besöka oss.

• Vi ger ut medlemstidningen QRG-Bulletinen 10 gånger per år.

• Vi genomför lyssnarträffar ett flertal gånger per år.

• Medlemsavgiften för 2022 är 200:- / år inklusive pappersbulletin eller 100:- / år inklusive elektronisk bulletin som pdf-fil. Avgiften betalas på klubbens plusgirokonto 65 78 31 - 4 tillsammans med önskad e-postadress, som också lämpligen skickas till klubben på adress nedan.

• Om du vill kontakta oss gör du det enklast med e-post till: mrs_dxing@hotmail.com

Möteskalender våren 2022

• 16 juni - torsdag 18.30

OBS ny lokal: Konditori Ritorno, Odengatan 80 (vid Vasaparken). T-Bana och Pendeltåg Odenplan. Sedan är det en promenad på 5 minuter. Vi träffas i rummet till höger efter kassadisken.