R8 MED BETT EFTER 50 ÅR

Stämningen var hög när 28 medlemmar ur MRS' stolta led torsdagen den 29 november 2012 möttes till jubileumsmiddag i VIP-rummet på Restaurang Pong på Drottninggatan i Stockholm. Flera av medlemmarna hade inte setts på 30 år eller mera och i vissa fall var det första gången de alls träffades. Själv reflekterade jag över att många var sig så pass lika minnesbilderna från klubbmötena på Konsolvägen i Hökarängen på tidigt 70-tal. Ja, kanske är det så att DX-ingen har en konserverande effekt? Vi intog en delikat asiatisk buffé och under middagen så kom många intressanta minnen fram, som det alltid gör när man börjar prata om gamla tider.

Efter välkomsttalet av ordförande LSD så presenterade varje medlem sig själv och berättade om sina DX-erfarenheter och minnen. De tre grundarna av MRS, Hans-Bertil Åkerström HBÅ, Enar Lindkvist EL och Kjell Grönningssaether KG berättade om starten av MRS 1962 och trevliga DX-erfarenheter. MRS fick i starten tillskott av medlemmar genom att man lade under sig ett par andra DX-klubbar, Viking DX-klubb och Star DX Club. Den senare klubben gick upp i MRS under mera kuppartade former när ett antal MRS-are löste medlemsskap i Star DX Club strax innan årsmötet. När mötet gick av stapeln ute i Bromma så var MRS-arna i majoritet och man röstade för att lägga ned klubben. Så blev det också trots att ordförande Peter Högfeldt protesterade vilt och slog med klubban i bordet.

Många trevliga minnen från DX-parlamentet i Kopparberg 1964 ventilerades. Det var det parlament där MRS' fotbollslag ställde upp i tröjor med texten "Vi är bäst" på ryggen. En annan milstolpe i MRS-historien var den filminspelning som gjordes 1965, strax efter att Beatles' andra film "Help" hade haft premiär. Naturligtvis skulle MRS-arna göra något liknande och medlemmarna dansade runt i bästa Beatles-stil i ett folktomt Hötorgscity en tidig morgon. Filmen (som jag tyvärr inte sett) lär vara en kidnappningshistoria med bl a BD:s sportbil involverad. Tyvärr försvann filmen för många år sedan och återfanns så småningom för att snart försvinna igen. Det finns nu all anledning att rikta en uppmaning till alla MRS-are att gräva igenom sina lådor och rådbråka minnet så att filmen kan återfinnas. Denna film på DVD vore väl en lämplig julklapp till alla nuvarande och tidigare MRS-are?

1960- och 1970-talen var de mest intensiva perioderna DX-mässigt och det var i början av 70-talet som DX-peditionerna började ta fart. Sigvard "Sigge" Andersson SA visade under kvällen diabilder kompletterade med autentiska ljudinspelningar från ett par expeditioner och dessa väckte många skratt och ljuva minnen från en svunnen tid. Men glädjande nog så verkar ändå DX-gnistan finnas kvar hos många då flera MRS-are berättar att de fortfarande lyssnar. Även från medlemmar som inte kunde närvara hade hälsningar kommit in och bland annat så berättade Jan Tunér JT (MRS' förste ordförande) att han upplevde kontakten med klubbkamraterna som en värdefull social resurs under sin första tid i Stockholm och minns med välbehag träffarna i lokalen på Tunnelgatan. Olle Överby hälsade att han fortfarande är aktiv och har till och med anslutit sig till SDR-ägarnas skara men tyvärr så gör den höga störningsnivån att resultaten är begränsade.

1980-talet var den mest medlemsintensiva i klubbens historia vilket kan tillskrivas närradion. Klubben producerade många intressanta program och stod även för DX-inslag som gjordes för Deutschlandfunk. Drivande bakom närradioverksamheten var Göran Lindemark GL (en period även ordförande), Per Ericsson PE, Johan Kalm JK och Thomas Schulin TS. En period höll MRS på att bli en renodlad närradioklubb men en omröstning bland medlemmarna ledde till att man åter fokuserade på "kärnverksamheten", alltså DX-ing.

Många roliga episoder och trevliga DX-minnen utväxlades och de gamla DX-rävarna KG och EL berättade om lyssnarnätter i en etta på Lilla Essingen när man faktiskt lyckades höra KJNP i Alaska! Hans Ollongren HO berättade att hans DX-intresse väcktes under Prag-våren då han insåg möjligheten att få nyheter och information direkt från källan. Detta radiointresse ledde sedan till sommarjobb på Radio Sweden som bland annat QSL-manager och stand-in för Arne Skoog i Sweden Calling DX-ers och har i övrigt påverkat den fortsatta professionella karriären. Sammanfattningsvis så tycks DX-hobbyn och gemenskapen inom MRS fortfarande efter 50 år ha en stor plats i hjärtat hos de som var med denan kväll.

Vi hade också glädjen att se en kvinnlig medlem hos oss. Malin Mutka berättade att hon vid flytten från Finland till Sverige plockade fram sin gamla mottagare och började DX-a så smått igen. På webben hittade hon uppgifter om MRS och dök oanmäld upp på ett klubbmöte. LSD och de andra försökte antyda att hon nog kommit fel men när hon såg en pärm med texten "QSL" så insåg alla att hon sannerligen hamnat rätt.

Ja, vi är många som har hamnat rätt i detta sällskap och fortfarande är sammanhållningen god, även om alla kanske inte deltar speciellt ofta i klubbaktiviteter och på möten. Men verksamheten fortsätter och inga planer verkar finnas på att sluta.

Hur var det då med R8:an? Den med bett? KG berättade att det var en kille på en reklambyrå som fick i uppdrag att teckna den bild som nu används som masthuvud i varje utgåva av QRG-Bulletinen och den pryder väl sin plats efter alla dessa år.

Grattis, MRS - nu ser vi fram emot ytterligare radioaktiva 50 år!

Ronny Forslund RFK


Deltagare vid jubileumsmiddagen:

Sigvard Andersson, Gunnar Carlsson, Esko Christiansen, Bengt Dalhammar, Claes-W Englund, Ronny Forslund, Mats Foyer, Kjell Grönningsaether, Bo Gärde, Nils Jakobsson, Hans Johansson, Bro, Hans Johansson, Tyresö, Johan Kalm, Leif Liard, Göran Lindemark, Enar Lindkvist, Arne Lodin, Hans Molin, Malin Mutka, Hans Ollongren, Thomas Schulin, Peder Seippel, Lars Skoglund, Christer Werner, Johan Wihlander, Rolf Åhman, Hans-Bertil Åkerström, Carl-Adolf Öström.

Hälsningar hade inkommit från följande medlemmar som tyvärr inte kunde närvara:

Inger Anderberg, Per Eriksson, Göran Frick-Meijer, Kent Granqvist, Wolfgang Hansson, Jerry Johansson, Kaj Larsson, Rolf Larsson, Eric Lund, Thomas Mirstam, Jan Norin, Tommy Quistbergh, Ingemar Sandberg, Jan Tunér, Stefan Wastegård och Olle Överby.


Bild från jubileumsmiddag

Från vänster: Nils Jacobsson (skymd), Bo Gärde, Johan Wihlander (delvis skymd), Malin Mutka, Arne Lodin, Peder Seippel (mitten), Göran Lindemark, Johan Kalm, Thomas Schulin, Esko Christiansen.


Bild från jubileumsmiddag

Från vänster: Sigvard Andersson, Enar Lindkvist, Hans-Bertil Åkerström, Carl-Adolf Öström, ordförande Lars Skoglund (stående), Leif Liard, Bengt Dalhammar, Gunnar Carlsson.

Bild från jubileumsmiddag

Grundarna av MRS 1962. Närmast kameran Enar Lindkvist, Hans-Bertil Åkerström (stående) och längst bak Kjell Grönningssaether.