MRS historia 1962-2012 - Viktigare händelser

1962
I april 1962 bildades MRS på Stefansgården i Vasastan av bl.a. Enar Lindkvist, Kjell Lindquist (numera Grönningsaether), Rune Andersson (numera Edberg), Hugo Gustafsson och Hans-Bertil Åkerström.Nr 1 av QRG-Bulletinen utkom den 8 oktober med Rune Andersson som redaktör. Det första årsmötet ägde rum den 24 november. Styrelsen blev enligt följande: Ordf Jan Tunér, sekr Rune Edberg, skattmästare Kjell Lindquist. Övriga styrelsemedlemmar blev Enar Lindkvist och Jan Norin. Styrelsesuppleanter blev Eric Lund och Nils Olander. Klubbmöten ägde rum hos IOGT på Tunnelgatan 19 A och vi hade denna lokal till september 1967.

1963
Vid årsmötet bildades en särskild radioamatör- och tekniksektion. Peter Högfeldt tog över som redaktör och Bengt Dalhammar valdes till ordförande. Vinnare i QSL-Mästerskapet blev Eric Lund med 191 poäng.

1964
Enar Lindkvist tog över som redaktör och vinnare i QSL-M blev Enar Lindkvist med 369 poäng. DX-Parlamentet i Kopparberg ägde rum med många deltagare från MRS.

1965
Peter Högfeldt valdes som ny ordförande. Vinnare i QSL-M blev Karl-H Staben med 288 poäng.

1966
Tommy Quistbergh tog över som redaktör och Enar Lindkvist blev vald som ny ordförande. Medlemsavgiften höjdes till 7,50 kronor. Vinnare i QSL-M blev Tommy Quistbergh med 716 poäng.

1967
From 2 oktober flyttades klubbmötena till IOGT på Rådmansgatan 31. Ny ordförande blev Gunnar Carlsson och segrare i QSL-M blev Nils Olsson med 590 poäng.

1968
Klubbens första lyssnarträff ägde rum i maj 1968 hemma hos Nils Ingelström i Bergshamra, Solna med 6 deltagare. Den andra lyssnarträffen ägde rum i november på Väddö med 16 deltagare. Premiär för avdelningen Lättfångat i QRG-Bulletinen med Bengt Silfverling som redaktör. Lars Skoglund tog över som ny redaktör och ny ordförande blev Hans-Erik Hansson. Medlemsavgiften höjdes till 10 kronor. Segrare i QSL-Mästerskapet blev Kjell Norman med 560 poäng.

1969
Lyssnarträffarna blev mycket populära och ägde rum 1 gång per månad. Den 9/6 fick vi besök av Arthur Cushen från Nya Zealand och Arne Skoog på vårt klubbmöte. Den 1/9 flyttade klubbmötena till elevrummet på Södra Latin, där vi var till november 1970. From nov 1969 infördes ett system med alternerande redaktörer för QRG-Bulletinen. Ny ordförande blev Sigvard Andersson och QSL-M vanns av Olle Överby med 723 poäng.

1970
I oktober 1970 skaffade vi en egen klubblokal på Konsolvägen 3 i Hökarängen. Möten där from november 1970. Första DX-Expeditionen till Killingi 28/12 1970 till 5/1 1971. Deltagare: A, GC, LSD, EC och PN. Segrare i QSL-Mästerskapet blev Jan Rosquist med 729 poäng.

1971
Klubblokalen i Hökarängen invigdes den 24 maj 1971 med Arne Skoog som hedersgäst Vid DX-Parlamentet i Finspång blev MRS Parlamentsmästare i fotboll. MRS andra DX-Expedition till Killingi den 27/12 1971 till 7/1 1972. Deltagare var PN, EC, A, LSD, WH och Miko Montanari från Italien. Segrare i QSL-M blev Nils Ingelström med 698 poäng.

1972
Den 7 juni fick vi besök av Edward Startz från Radio Nederland. Vid DX-Parlamentet i Lindesberg blev klubben av SDXF utsedd till Årets Klubb och MRS blev Parlamentsmästare i fotboll. Årsmötet den 30/10 samlade hela 30 st medlemmar MRS 10-års jubileum med lyssnarträff på Väddö den 10-12 november med bl.a. ett specialprogram från DLF. Ny ordförande blev Lars Skoglund och segrare i QSL-M blev Miko Montanari från Italien.

1973
Vinnare i QSL-Mästerskapet blev Ronny Forslund med 536 poäng.

1974
Vinnare i QSL-Mästerskapet blev Ronny Forslund med 537 poäng.

1975
Lyssnarträffarna på Gålö startar. Medlemsavgiften var 15 kronor. Vinnare i QSL-Mästerskapet blev Roland Nogell med 500 poäng.

1976
Vinnare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 581 poäng.

1977
MRS fyller 15 år. Firas med att anordna SM i DX-ing samt en jubileumsträff på Väddö med ett 20-tal deltagare. I QRG-B nr 300 finns en maratontabell för QSL-Mästerskapet 1963-1976. Vinnare av QSL-Mästerskapet blev Enar Lindkvist med 638 poäng.

1978
QSL-Mästerskapet vanns av Lars Skoglund med 462 poäng.

1979
På ett styrelsemöte i början av 1979 beslutades att MRS skulle ansöka om sändningstid över närradiosändaren på Järvafältet. Premiärsändningen blev söndagen den 10 juni 1979 mellan kl. 18.30-18.45 på 91,2 MHz med en effekt på 1 watt. Det blev 7 stycken sändningar. From 28/8 1979 blev det sändningar på Stockholms Närradio på 88 MHz tisdagar kl. 21.00-21.30. Första närradioproducenterna var Johan Kalm, Kjell Bävergren och Per Eriksson. QSL-Mästerskapet vanns av Lars Skoglund med 361 poäng.

1980
MRS första nattsändning på närradion var den 17-18 maj 1980. Vinnare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 474 poäng.

1981
Segrare i QSL-Mästerskapet blev Enar Lindkvist med 459 poäng.

1982
20-års jubileum blev det på Väddö den 23-24 oktober 1982 med 25 deltagare. QSL-Mästerskapet vanns av Enar Lindkvist med 489 poäng.

1983
QSL-Mästerskapet vanns av Enar Lindkvist med 531 poäng.

1984
QRG-Bulletinen nr 438 utgavs helt på engelska med anledning av The EDXC Conference i Stockholm den 8-11 juni 1984. Klubben hade dessutom nattsändning då alla deltagare inbjöds till studion. Arne Lodin valdes till ny ordförande efter att Lars Skoglund varit ordförande i 12 år. Segrare i QSL-Mästerskapet blev Enar Lindkvist med 436 poäng.

1985
Närradiotiden utökades med ytterligare 30 minuter med ett program på lördagar klockan 13.00. Göran Lindemark valdes till ny ordförande och QSL-M vanns av Enar Lindkvist med 710 poäng.

1986
Segrare i QSL-Mästerskapet blev Roland Nogell med 870 poäng.

1987
Närradiosändningarna bytte den 1/1 1987 frekvens från 88 MHz till 95,3 MHz med endast sändningar på tisdagar mellan klockan 21.00-22.00. MRS 25-års jubileum firades den 24-25 oktober 1987 med en Ålandsresa till Mariehamn med övernattning i Mariehamn. Resan var kostnadsfri och 18 st medlemmar deltog. Segrare i QSL-Mästerskapet blev Anders Björkerling med 683 poäng.

1988
Sändningstiderna på närradion 95,3 MHz är nu tisdagar klockan 20.00-21.00 och söndagar klockan 10.00-11.00. Söndagsprogrammet kommer att innehålla program från Deutschlandfunks svenska program. Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 289 poäng.

1989
På årsmötet konstaterades att MRS var inne i sin svåraste kris sedan starten 1962. Ny ordförande blev Kjell Burvall. Segrare i QSL-Mästerskapet blev Roland Nogell med 309 poäng.

1990
På ett extra årsmöte den 2 april 1990 beslöts att avveckla klubblokalen i Hökarängen så snart som möjligt. Detta efter en enkät som besvarades av 19 st medlemmar. Den 16 maj 1990 var det auktion för medlemmarna på allt som fanns i klubblokalen. För klubbmöten i september och oktober hänvisades till Sveriges Radioklubbs möten i Brygghuset. Årsmötet i november 1990 ajournerades till den 11/2 1991 då någon styrelse inte kunde väljas. Segrare i QSL-Mästerskapet blev Roland Nogell med 420 poäng.

1991
Vid det ajournerade årsmötet den 11/2 1991 ställde Jonas Ginell upp som ordförande och Esko Christensson som kassör för att rädda klubben från nedläggning. Vid ett allmänt medlemsmöte den 13/3 1991 i Brygghuset beslöts att klubben skulle bli en renodlad DX-Klubb igen och att närradiosändningarna fortsätter då Thomas Schulin själv finansierar och sköter sändningarna. Vid ett extra årsmöte den 22/4 1991 som samlade 21 st medlemmar valdes en ny styrelse med Lars Skoglund som ordförande. From maj 1991 startade klubbmötena i Brygghuset på Norrtullsgatan i Stockholm. Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 446 poäng.

1992
MRS fyller 30 år. Detta firas med att klubben ordnar ett regionalt möte för klubbarna i Mellansverige ute på Gålö den 24-25 oktober. Dessutom anordnades en jubileumsträff den 16/11 1982 på Finska Turistbyrån. Även alla fd medlemmar inbjöds att deltaga. Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 384 poäng.

1993
Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 571 poäng.

1994
Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 619 poäng.

1995
Närradiosändningarna lades ned den 1/4 1995 efter det att Deutschlandfunk lagt ned de svenska programmen. Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 556 poäng.

1996
Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 460 poäng.

1997
Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 525 poäng.

1998
Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 558 poäng.

1999
Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 512 poäng.

2000
Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 375 poäng.

2001
Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 625 poäng.

2002
Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 453 poäng.

2003
Segrare i QSL-Mästerskapet blev Rolf Åhman med 687 poäng.

2004
Under året skaffade sig klubben en egen hemsida med hjälp av Ove Friman. Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 425 poäng.

2005
Brygghuset stängdes den 31/12 2005. Segrare i QSL-M blev Lars Skoglund med 617 poäng.

2006
From januari 2006 flyttades klubbmötena till Östermalms Föreningsråd vid Fältöversten. Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 527 poäng.

2007
Vid DX-Parlamentet i Laholm tilldelades klubben Sveriges DX-Förbunds förtjänstplakett för fina insatser på bl.a. Tekniska Museet och på Hobbymässan. Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 551 poäng.

2008
Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 820 poäng.

2009
From år 2009 infördes en möjlighet att kunna få QRG-Bulletinen elektroniskt överförd till en lägre medlemsavgift. Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 861 poäng.

2010
Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 1074 poäng.

2011
Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 1030 poäng.

2012
Som ett led i firandet av klubbens 50-års jubileum anordnades en jubileumsmiddag på Restaurant Pong Asian Buffé. Den samlade 28 stycken nuvarande och före detta medlemmar och blev mycket lyckad. I samband med inbjudan till jubileumsmiddagen fick klubben kontakt med många före detta medlemmar. Segrare i QSL-Mästerskapet blev Lars Skoglund med 880 poäng.