LYSSNARTRÄFFAR

Lyssnarträff på Väddö i november 1968.

Lyssnarstället Solgården i Grisslehamn på Väddö


Jan Tunér, Håkan Mörtsell och Hans-Erik Hansson


Bo Jakobsson och Olle Överby


Lars Skoglund


Jan Tunér


Bengt Silfverling och Ulf Jansson


Bo Jakobsson, Sigvard Andersson och Håkan Mörtsell


Håkan Mörtsell


Nils Ingelström


Nils Ingelström och Håkan MörtsellLyssnarträff på Väddö på 1970-talet.

Lars Skoglund


Peter Horodyski, Lars-Olof Månsson och Wolfgang Hansson


Bengt Silverling


Kjell Grönningsaether


Hans-Bertil Åkerström, Enar Lindkvist och Gunnar Carlsson


Hans-Erik Hansson


Lyssnarträff i Svartbäckens Gamla Skola på 1970-talet.

Peder Seippel


Lars Skoglund och Esko Christiansen


Per Eriksson


Mats Foyer


Peter HorodyskiLyssnarträff i Hopptornet vid Fiskartorpet 1973-12-12.

Hopptornet vid Fiskartorpet. Fotograf Kjell Bävergren


Freddy Hjalmarsson. Fotograf Kjell Bävergren


Hans Groth. Fotograf Kjell Bävergren


Lars Skoglund. Fotograf Kjell Bävergren


Rolf Åhman och Freddy Hjalmarsson. Fotograf Kjell Bävergren


Test av FM-mottagning på Värmdö.

Roland Nogell och Esko Christiansen


Stugan Myggan på Gålö där MRS hade de flesta lyssnarträffar


Lyssnarträff på Gålö hösten 1974.

Stugan Myggan med antenner. Fotograf Kjell Bävergren


Göran Eriksson. Fotograf Kjell Bävergren


Staffan Lindström och Johan Kalm. Fotograf Kjell Bävergren


Lyssnarträff på Gålö 1977.

Hans-Åke Hedenskog, Lars Skoglund, Kjell Bävergren, Tibor Szilagyi och Per Eriksson


Lyssnarträff på Gålö 1979.

Johan Kalm lyssnar. Mottagaren Drake SPR-4 och Tandbergsbandspelaren tillhör fotografen Kjell Bävergren.


SM i DX-ing 1979 på Gålö.

Hans Johansson (?) lyssnar. Fotografen Kjell Bävergren.


Johan Kalm brygger kaffe. Fotografen Kjell Bävergren.


Kjell Bävergrens utrustning i förgrunden, Johan Kalms bakom. Fotografen Kjell Bävergren.


Johan Kalm fixar med antenner. Fotografen Kjell Bävergren.


Lyssnarträff på Gålö.

Arne Lodin