TEKNISKA MUSEET

MRS på Tekniska Museet under sportlovsveckan i februari 1983.

Torkel "Bargarn" Odén vid mixern. Fotograf Kjell Bävergren.


Besökare som får låna mottagare att lyssna på. Fotograf Kjell Bävergren.