EXPEDITIONER TILL MERTAJÄRVINågra bilder från Mertajärvi
som ligger en mil söder om Karesuando. Detta var MRS expeditions-QTH mellan
1976-1999.

Antenner 1976. Fotograf Kjell Bävergren.


Sigvard Andersson 1976. Fotograf Kjell Bävergren.


Kjell Bävergren 1976. Fotograf Kjell Bävergren.


Roland Nogell 1976. Fotograf Kjell Bävergren.


Lars Skoglund 1976. Fotograf Kjell Bävergren.


Märtajärvi QTH

Sigvard Andersson


Anders Björkerling och Åke Andersson

Anders Björkerling och Åke ArvidssonÅke Arvidsson

Åke Arvidsson


Lars Skoglund och Sigvard Andersson

Lars Skoglund och Sigvard Andersson


Peder Seippel och Anders Björkerling 1997-98


Bo Olofsson 1997-98


Bo Olofssons mottagaranläggning 1997-98


Lars Skoglund överlämnar SDXF's hedersplakett till Aini Utsi, vår värdinna i Mertajärvi 1997